סיפור הפלוגה

הסרט "כעוף החול" סיפורה של פלוגה י' מגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים

הסרט "כעוף החול" סיפורה של פלוגה י' מגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים, כולל את טקס הענקת תעודת הערכה ע"י מפקד פיקוד הדרום. סרט זה נוצר 38 שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים לקראת המפגש הפלוגתי הגדול שהתקיים ב 2011. מאז המפגש היה צורך לעדכן את הסרט לאור העוב...

"כעוף החול" סיפורה של פלוגה י' במלחמת יוה"כ

כעוף החול גרסת אינטרנט ליום הזיכרון 2013. סרט זה נוצר 38 שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים לקראת המפגש הפלוגתי הגדול שהתקיים ב 2011. מאז המפגש היה צורך לעדכן את הסרט לאור העובדה שהפלוגה זכתה בתעודת הערכה של מפקד פיקוד הדרום. בנוסף הרגשתי צורך לשפר מספר...


גזרת לחימת פלוגה י' מגדוד 79

הסרט "כעוף החול" סיפורה של פלוגה י' מגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים הוקרן בערוץ הראשון בערב יום הזכרון, יום ג' (24.4.12) חמש דקות לאחר חצות ולמחרת ביום הזכרון, יום ד' (25.4.12) בשעה 0800 בערוץ 511 (ערוץ HD) בלופ יחד עם סרטי זכרון אחרים לאורך כל היום....

סוף דבר

עפר דרורי 13.02.1974
הספר

פלוגה י' מגדוד 79 התחילה את המלחמה כפלוגה מגובשת, מאומנת ומוכנה לכל משימה. לוחמי הפלוגה השתתפו בקרבות הבלימה הקשים שבהם גם התפרקה הפלוגה. חיילים מהפלוגה לחמו במסגרות שונות במהלך כל ימי המלחמה. בגיזרה הצפונית בניסיונות החילוץ של מוצב "בודפסט", ובני...


הקמה מחדש ופירוק

עפר דרורי 01.11.1973
הגשר היבשתי על תעלת סואץ

זמן קצר לאחר סיום המלחמה ריכז יחיעם ששון המ"פ קבוצה של חיילים סביבו והחל בהקמה מחדש של הפלוגה. ראשית נאספו חיילי הפלוגה המקוריים שהיו מפוזרים ביחידות שונות ברחבי סיני ולאחר מכן צורפו אליהם חיילי מילואים כדי להשלים את הסד"כ. הפלוגה היתה מורכבת מאוס...

התנדבות ליחידות אחרות

עפר דרורי 10.10.1973
הזחל

מהיום השלישי למלחמה מתפזרים לוחמי הפלוגה שנשארו בין יחידות לוחמות אחרות באזור כמו פלוגת צנחנים מילואים, פלוגה סדירה של גדוד שקד, גדוד טנקים 184 וגדוד טנקים 79 מחטיבה 14, מפח"ט חטיבה 14 , תאג"ד 460, יחידת החילוץ של חיל האוויר בשדה התעופה רפידים ועוד.


נגמ"ש

ביום שבת בבוקר - יום הכיפורים, לקראת השעה 1000 בבוקר נקרא המ"פ יחיעם ששון למג"ד וקיבל תדריך קצר שעיקרו, צפויה התקפה מצרית בתעלה. משימת הפלוגה היא לחבור לגדוד 9 הפרוס בגזרה הצפונית של התעלה ולפעול במסגרתו בתוכנית "שובך יונים", כאשר התוכנית תצא אל ...

שיבוץ קרבי

עפר דרורי 05.10.1973
שיבוץ קרבי

השיבוץ הקרבי של פלוגה י' נערך לאחר תחקור מעמיק וגביית עדויות רבות. השיבוץ מתייחס לבוקר ה- 6.10.1973. לאחר מספר שעות לחימה השיבוץ הקרבי השתנה.


גיוס ואימון לוחם

עפר דרורי 31.01.1973
אות לוחם חרמ"ש

פלוגת החרמ"ש י' התחילה את המסלול הצבאי שלה בגיוס פברואר 1973. הטירונות בוצעה בבסיס הטירונים ברפיח ונמשכה כחודשיים ובסיומה המיועדים לחרמ"ש נשלחו למחנה נתן ליד באר שבע לאימון הלוחם. במחנה נתן שכן גדוד 75 של חטיבה 7, שהיה מוגדר כגדוד סיור וכלל בזמנו...