מפגש פלוגה י' מאי 2019

תרומת פלוגה י' ליד לשריון בלטרון

בסיום הכנס הפלוגתי נותרו בידי הצוות המארגן 1100 ש"ח שהוחלט לתרום אותם ליד לשריון בלטרון. מצורפת תמונה ממסירת התרומה בשם חברי הפלוגה למנכ"ל יד לשריון.

תמונות וסרטוני וידאו מהמפגש הפלוגתי, מאי 2019

תמונות וסרטוני וידאו מהמפגש הפלוגתי, מאי 2019


מסכת זיכרון לנופלים, תקציר הסרט "כעוף החול" על פלוגה י' מגדוד 79

מסכת זיכרון לנופלים, תקציר הסרט "כעוף החול" על פלוגה י' מגדוד 79 (סרטון וידאו)

הסיפור שמאחורי הספרים: "פלוגה י' בסופה" ו- "פלוגה י' שבלב", עפר דרורי, מחבר הספרים

הסיפור שמאחורי הספרים: "פלוגה י' בסופה" ו- "פלוגה י' שבלב", עפר דרורי, מחבר הספרים


דברי ברכה ממג"ד 9 במלחמת יוה"כ

דברי ברכה ממג"ד 9 במלחמת יוה"כ יום טוב תמיר

דברים לזכרם מפי יחיעם ששון מ"פ י' במלחמה

יחיעם ששון, מפקד פלוגה י' מדוד 79 במלחמת יוה"כ 09.05.2019
דברים לזכרם מפי יחיעם ששון מ"פ י' במלחמה

דברים לזכרם מפי יחיעם ששון מ"פ י' במלחמה


מפגש פלוגתי, 12 במאי 2019

עפר דרורי 13.03.2019
מפגש פלוגתי, 12 במאי 2019

בעקבות הוצאת הספר "פלוגה י' שבלב" הוחלט על קיום מפגש נוסף של חברי הפלוגה ב-12 במאי 2019 ביד לשריון בלטרון. הזמנה ותוכנית בקובץ המצורף למטה