דף קשר

דף קשר פלוגה י'

עפר דרורי 06.10.2011
דף קשר פלוגה י'

רשימה שמית של חברי הפלוגה. אשמח לקבל עדכונים לרשימה: טלפונים ודוא"לים מי שמועניין שמספרו לא יופיע מתבקש להודיע לי ואטפל בעניין בהקדם תודה עפר offerd@gmail.com