מסמכי מקור

שיבוץ קרבי פלוגה י' - שחזור השבצ"ק מיד לאחר המלחמה

החומר אותר במסגרת חומרים אחרים בארכיון הגדוד. השיבוץ הקרבי שמופיע בספר "פלוגה י' בסופה" מתבסס על תחקיר רחב וגביית עדויות ממרבית חיילי הפלוגה. ברובו הוא תואם את המסמכים האלה שאותרו 35 שנה אחרי. להערכתי השיבוץ הקרבי בספר מדוייק יותר. ניתן להסביר את ...