לזכרם

קיר השמות בלטרון

שמות חללי פלוגה י' מגדוד 79 בקיר השמות בלטרון. צולם ב-15 באוקטובר 2009 בכנס גדוד 79.

יזכור

28.01.2007
יזכור

תפילת יזכור, שמות החללים עם שמות הוריהם ותאריכי נפילה עבריים ולועזיים. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו חיילי צבא ההגנה לישראל הנאמנים והאמיצים אשר חרפו נפשם במלחמות ישראל: יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומ...


מקום קבורתם

מקום קבורתם של חללי הפלוגה בבתי הקברות השונים. מפורטים עפ"י שם, בית הקברות ומיקום הקבר.

רשימת החללים

רשימת חללי הפלוגה וקישור מכל שם לאתר יזכור של משרד הבטחון הכולל פרטים אישיים על החלל לפני השרות הצבאי ובמהלכו עד לנפילתו.