יזכור

28.01.2007 02:26
יזכור


תפילת יזכור, שמות החללים עם שמות הוריהם ותאריכי נפילה עבריים ולועזיים. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו חיילי צבא ההגנה לישראל הנאמנים והאמיצים אשר חרפו נפשם במלחמות ישראל: יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכות הכבדות: יהיו גבורי הדרור והנצחון חתומים בלב ישראל לדור דוריזכור

עם ישראל את בניו ובנותיו חיילי צבא ההגנה לישראל

הנאמנים והאמיצים אשר חרפו נפשם במלחמות ישראל:

יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים

וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש

אשר נספו במערכות הכבדות:

יהיו גבורי הדרור והנצחון חתומים בלב ישראל לדור דור

----

יאיר נתן בן טובה ויעקב אדר שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

ג'ורג'-הרצל בן לידיה ואברהם בארגיג שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

גלעד בן סו-זוהר ואיתן דשא שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

פאול-פנחס בן שרה וקורנליו בומביגר שנפל ביום ל' בחשוון תשל"ד - 25.11.1973

דני בן בטי ושלמה וינגרוד שנפל ביום יא' בתשרי תשל"ד - 7.10.1973

אתי בן רחל ומשה ידעיה שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

יהודה-שאול בן חדוה ויעקב ירד שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

אלי בן שושנה ואמיל כהן שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

שמעון בן אסתר וברוך לוי שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

אבינועם בן חנה ואברהם מורדיש שנפל ביום כב' בתשרי תשל"ד - 18.10.1973

אריה בן אסתר ומשה מלינצקי שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

יהודה בן מרים ומרדכי מלכה שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

הרצל בן שמחה וחואתו סופר שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

אהרון בן קדיה ומסעוד ערגי שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

יצחק בן מסעודה ויחיאל שיטרית שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

נטע בן לאה וגדליהו שפירא שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973

אליעזר-זליג בן צילה ויוסף שפכט שנפל ביום ט"ו במרחשוון תשל"ד - 10.11.1973

הרצל בן סוניה וציון ששון שנפל ביום י' בתשרי תשל"ד - 6.10.1973