מפגש פלוגה י' מאי 2019

מפגש פלוגתי, מאי 2019

עפר דרורי 13.03.2019
מפגש פלוגתי, מאי 2019

בעקבות הוצאת הספר "פלוגה י' שבלב" הוחלט על קיום מפגש נוסף של חברי הפלוגה ב-12 במאי 2019 ביד לשריון בלטרון. בהמשך תפורסם התוכנית