גיוס ואימון לוחם

עפר דרורי 31.01.1973 23:57
אות לוחם חרמ"ש

אות לוחם חרמ"ש


פלוגת החרמ"ש י' התחילה את המסלול הצבאי שלה בגיוס פברואר 1973. הטירונות בוצעה בבסיס הטירונים ברפיח ונמשכה כחודשיים ובסיומה המיועדים לחרמ"ש נשלחו למחנה נתן ליד באר שבע לאימון הלוחם. במחנה נתן שכן גדוד 75 של חטיבה 7, שהיה מוגדר כגדוד סיור וכלל בזמנו פלוגת אימון של חרמ"ש ואת פלוגת הסיור של החטיבה (פלס"ר 7). אימון לוחם החרמ"ש התבצע בעיקרו במחנה נתן ובשטח אש 302 מדרום לו. האימון עצמו כלל לימוד מקצועות הנגמ"ש, מסלולי פרט, זריקת רימונים, חבלה, נשק מחלקתי כמו קרגו (נשק נ"ט), מא"ג, מקלע 0.5 וכן אימון כתת חי"ר, כתת חרמ"ש, מסלולי מחלקות חי"ר וחרמ"ש ואף תרגיל פלוגתי. בחודש יולי 1973 ביצעה הפלוגה מסע של 40 ק"מ לכיוון קיבוץ להב. האימון עצמו הסתיים בחודש ספטמבר 1973 ובמהלכו התגבשו צוותי הנגמ"שים על פי מחלקות. לקראת סיום המסלול התבצע פרק אימון בשטח בנוי. לשם ביצועו ירדה הפלוגה לעיר קנטרה שהיתה עיר "שלמה" וכללה רחובות בנויים בצפיפות, בתים שלמים ואפילו תריסים וחלונות בחדרים. פרק האימון הזה היה מאוד משמעותי הן באופי שלו והן בהיותו אחד מפרקי האימון המתקדמים שחייל חי"ר עובר בהכשרתו.פלוגת החרמ"ש י' התחילה את המסלול הצבאי שלה בגיוס פברואר 1973. הטירונות בוצעה  בבסיס הטירונים ברפיח ונמשכה כחודשיים ובסיומה המיועדים לחרמ"ש נשלחו למחנה נתן ליד באר שבע לאימון הלוחם. במחנה נתן שכן גדוד 75 של חטיבה 7, שהיה מוגדר כגדוד סיור וכלל בזמנו פלוגת אימון של חרמ"ש ואת פלוגת הסיור של החטיבה (פלס"ר 7). אימון לוחם החרמ"ש התבצע בעיקרו במחנה נתן ובשטח אש 302 מדרום לו. האימון עצמו כלל לימוד מקצועות הנגמ"ש,  מסלולי פרט, זריקת רימונים, חבלה, נשק מחלקתי כמו קרגו (נשק נ"ט), מא"ג, מקלע 0.5 וכן אימון כתת חי"ר, כתת חרמ"ש, מסלולי מחלקות חי"ר וחרמ"ש ואף תרגיל פלוגתי. בחודש יולי 1973 ביצעה הפלוגה מסע של 40 ק"מ לכיוון קיבוץ להב. האימון עצמו הסתיים בחודש ספטמבר 1973 ובמהלכו התגבשו צוותי הנגמ"שים על פי מחלקות. לקראת סיום המסלול התבצע פרק אימון בשטח בנוי. לשם ביצועו ירדה הפלוגה לעיר קנטרה שהיתה עיר "שלמה" וכללה רחובות בנויים בצפיפות, בתים שלמים ואפילו תריסים וחלונות בחדרים.  פרק האימון הזה היה מאוד משמעותי הן באופי שלו והן בהיותו אחד מפרקי האימון המתקדמים שחייל חי"ר עובר בהכשרתו. האימון כלל טיהור חדר, בית, ואף טיהור רחוב שלם. כמו כן תורגל טיהור בית רב קומתי. לקראת סיום האימון נערכו מספר תרגילים משולבים עם טנקים של כיבוש רחוב תוך יצירת ארגז אש (ירי מאסיבי לכל הכיוונים מכל הכלים) והתקדמות רכובה ורגלית. לקראת סיום האימון נערך לפלוגה סיור במוצב התעלה "מילאנו" ב' שהיה צמוד לעיר קנטרה.

בתחילת חודש ספטמבר לאחר סיום פרק אימון הלוחם ירדה הפלוגה לסיני לבצע שירות מבצעי בתעלה. הגדוד שאליו הגיעה הפלוגה (פלוגה י') היה גדוד 79 ("גדוד סופה"), והשתייך לחטיבה 401 באוגדה 252. חטיבה 401 היתה החטיבה העורפית בסיני בחודש ספטמבר 1973. היא היתה פרוסה מביר-תמדה ועד רפידים, והגדוד היה ממוקם ברפידים ממש ליד השק"ם ובית הקולנוע. חודש השהיה ברפידים נוצל להתארגנות ולקיום מספר תרגילים גדולים, שבהם יכולנו ליהנות ממרחבי סיני, ולבצע תנועה וירי בשילוב הטנקים של הגדוד. כמו כן קיבלנו מספר תדריכים לגבי אופי הפעילות בקו שהיה אמור לכלול את מפקדת הפלוגה, שתי מחלקות בתעוז "טלוויזיה" ומחלקה בפיקוד הסמ"פ בגיזרה הצפונית. עיקר העבודה המתוכננת היה ביצוע סיורים ותצפיות לאורך התעלה.