עליה לקברי חללי הפלוגה - יום הזכרון לחללי צה"ל 4.2007

23.04.2007 03:32
עליה לקברי חללי הפלוגה - יום הזכרון לחללי צה"ל 4.2007