עליה לקברי חללי הפלוגה - יום השנה ה-33 למלחמת יום הכיפורים - 10.2006

03.10.2006 03:32
עליה לקברי חללי הפלוגה - יום השנה ה-33 למלחמת יום הכיפורים - 10.2006


עליה לקברי חללי הפלוגה - יום השנה ה-33 למלחמת יום הכיפורים - 10.2006