כתבו על הספר

"פלוגה י' שבלב" תגובות קוראים

"פלוגה י' שבלב" (המהדורה המורחבת) תגובות קוראים

הפלוגה שחזרה מהחול

אודי מילכסון "שבתון", ט"ו בתשרי ה'תשפ"ד, 30 בספטמבר 2023 30.09.2023
הפלוגה שחזרה מהחול

הם היו צעירים נלהבים כבני 19 שהופתעו כמו כולם במלחמת יום הכיפורים / מבית הכנסת ברפידים הם יצאו על נגמ"שי פלוגת החרמ"ש מערבה, לסייע למעוזים שבקו תעלת סואץ / 18 מהם נהרגו והם מונצחים בין היתר במתחם בתי הכנסת ("השטיבלך") שבקטמון...