הנצחה קבוצתית

הענקת יין שהכין עפר צור למשפחות חללי הפלוגה

עפר צור וניסים קשי הכינו ביחד יין ביקב שורק. עפר צור החליט על הבקבוקים שלו לשים תווית המנציחה את הפלוגה ובנוסף החליט להעניק בקבוק יין לכל משפחה של חללי הפלוגה. מצורף אלבום תמונות של היין שכבר נמסר.

לזכרם של חללי פלוגה י' מגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים

לזכרם של חללי פלוגה י' מגדוד 79 במלחמת יום הכיפורים


אנדרטת הקיבוצים

לאחרונה ביקרתי באנדרטת הקיבוצים שליד משמר העמק. האנדרטה בראש גבעה מנציחה את כלל חללי הקיבוצים מקום המדינה. באנדרטה 3060 שמות ונקוה שלא יתווספו עוד. מצרף תמונות מהאנדרטה ותמונותיהם של חללי הפלוגה המונצחים באתר זה.

שלט ההנצחה

בחודש מאי 2014 נשתלה גינה באדניות בחצר השטיבלך בקטמון לעילוי נשמתם של חברנו לפלוגה י' שנפלו במלחמת יום הכיפורים. אחרי שלוש שנים מצא לנכון וועד בית הכנסת לחדש את הגינה שנשמרה מטופחת בכל התקופה. מצורף אלבום תמונות מהמקום. המגיעים לירושלים מוזמנם לבק...


שלט הנצחה לחללי פלוגה י' מגדוד 79

חללי הפלוגה הונצחו בגינה לפני שלוש שנים ולאחרונה נשתלו פרחים חדשים בגינה.

הנצחת חללי פלוגה י' בחצר בית הכנסת שטיבלך בקטמון בירושלים

הגינון בחצר בית הכנסת שטיבלך בקטמון בירושלים נתרם לזכרם ולעילוי נשמתם של לוחמי פלוגה י' מגדוד 79 שנפלו במלחמת יום הכיפורים.


ספר הזיכרון לחללי גדוד 79 שנפלו במלחמת יום הכיפורים

ספר הזיכרון לחללי גדוד 79 שנפלו במלחמת יום הכיפורים, בתוכם חללי פלוגה י' מגדוד 79.

הנצחה קבוצתית - מקוה ישראל - חוברת שחיבר זאב נוימן, בתוכו דף זיכרון לחללי הפלוגה, תשע"א

הנצחה קבוצתית - מקוה ישראל - חוברת שחיבר זאב נוימן, בתוכו דף זיכרון לחללי הפלוגה, תשע"א


הנצחה קבוצתית, מדריך למשתמש בשיטת OODPM גרסה 2010 ספר שחיבר עפר דרורי, בתוכו דף זכרון לחללי פלוגה י' מגדוד 79

הנצחה קבוצתית, מדריך למשתמש בשיטת OODPM גרסה 2010 ספר שחיבר עפר דרורי, בתוכו דף זכרון לחללי פלוגה י' מגדוד 79

הנצחה קבוצתית - והצנע לכת - חוברת שחיבר זאב נוימן, בתוכו דף זיכרון לחללי הפלוגה, תש"ע

הנצחה קבוצתית - והצנע לכת - חוברת שחיבר זאב נוימן, בתוכו דף זיכרון לחללי הפלוגה, תש"ע.


הנצחה קבוצתית - כבוד חופה - חוברת שחיבר זאב נוימן לרגל נישואי בנו, בתוכו דף זיכרון לחללי הפלוגה, תשס"ט

שלט פלוגה י' ביד לשריון בלטרון

ב- 28 בספטמבר 2008 נחנך בלטרון במסגרת יד לשריון מיצג חדש לציון מלחמת יום הכיפורים. המיצג שהוא מעין סככה, שטח מקורה ליד קיר שמות החללים כולל שני אלמנטים. בהיקפו סיפור המלחמה כך שהמבקר ההולך לאורך היקף המיצג מקבל תמונה נאמנה על התפתחות המלחמה, מההפת...


תכנון מערכות מידע בשיטת OODPM - מדריך למשתמש גרסה 5.1, ירושלים: 2006, 81 ע' , חיבר עפר דרורי בספר הקדשה ותמונות החללים.

הספר "פלוגה י' בסופה - סיפורם של לוחמי פלוגה י' מגדוד 79 " חיבר עפר דרורי - 2005


כבוד חופה - חוברת שחיבר זאב נוימן, בתוכו דף זיכרון לחללי הפלוגה, תשס"ג - 2003

תכנון מערכות מידע - גרסה 5 חיבר עפר דרורי, הוקדש לחללי הפלוגה בצרוף תמונותיהם בשער 2002


לאמונת עתנו - ספר של הרב טאו, בתוכו דף זיכרון מהעורך זאב נוימן, תש"ס - 2000


במהלך השנים נעשו מספר פעולות הנצחה לחללי הפלוגה כקבוצה. בין הפעילויות: ספרים שהוקדשו לחללים, דפי הנצחה באינטנרט, כתבות ועוד. מפורטים בדף זה הפעיליות השונות. אם יודע מישהו על פעולות נוספות הוא מתבקש לפנות לעפר דרורי offerd@gmail.com , תודה.