מפגש פלוגה י'

מפגש פלוגתי בכנס גדוד 79 ב- 15 באוקטובר 2008

מפגש פלוגתי בכנס גדוד 79 ב- 15 באוקטובר 2008 בכנס שהתקיים בלטרון הוקצו שעתיים למפגשים פלוגתיים ושיר "למען היותנו" שכתבה חנה משה אשתו של יאיר משה לוחם בפלוגה י' (חרמ"ש)