הרצל סופר

תעודת הוקרה למשפחת סופר שיזמו ארבע מחיילי הפלוגה: מורי נסים, עמרן יוסף, קנדלי אליהו ואהרון ערבה, ארבעת הרגמים של הפלוגה שהרצל סופר ז"ל נימנה עליהם. התעודה נמסרה למשפחה ביום הזכרון לחללי צה"ל , אפריל 2009.