ספר פלוגה י'

כתבו על הספר "פלוגה י' בסופה", תגובות מקוראים

מצורפות תגובות שקבלתי מקוראים על הספר "פלוגה י' בסופה". לקריאת הדברים החדשים יש לגלול את המסך למטה.