35 שנה למלחמת יוה"כ

מפגש יוצאי גדוד 79 בהם לוחמי פלוגה י', שלושים וחמש שנה למלחמה - סרט וידאו

בדף זה מוצגים שני סרטי וידאו ממפגש יוצאי גדוד 79 במלחמת יום הכיפורים. המפגש התקיים ב-15 באוקטובר 2008 (ליל הפריצה) בלטרון ביד לשריון. הסרט הראשון מתעד את טקס הזכרון למאה ועשרים חללי הגדוד הסרט השני מתעד את המפגש של יוצאי הגדוד ובני המשפחות ואת הנא...

מפגש פלוגתי בכנס גדוד 79 ב- 15 באוקטובר 2008

מפגש פלוגתי בכנס גדוד 79 ב- 15 באוקטובר 2008 בכנס שהתקיים בלטרון הוקצו שעתיים למפגשים פלוגתיים ושיר "למען היותנו" שכתבה חנה משה אשתו של יאיר משה לוחם בפלוגה י' (חרמ"ש)