עליה לקברי חללי הפלוגה - יום השנה ה-34 למלחמת יום הכיפורים - ספטמבר 2007

20.09.2007 07:32
עליה לקברי חללי הפלוגה - יום השנה ה-34 למלחמת יום הכיפורים - ספטמבר 2007


עליה לקברי חללי הפלוגה - יום השנה ה-34 למלחמת יום הכיפורים - ספטמבר 2007