yod79
מפגש חברי ילדות של דני וינגרוד מקיבוץ נען - דצמבר 2019
עפר דרורי
מפגש חברי ילדות ונערות של דני וינגרוד מקיבוץ נען. המפגש התקיים ביוזמת גידי שביט מהמשפחה המאמצת של דני בקיבוץ נען. למפגש הוזמנו מהפלוגה, ע...
"46 שנה לא ידעתי שהיית בדרך לחלץ אותי". הגילוי של השר לשעבר שנחלץ מהאש בתעלה
YNET, 8 באוקטובר 2019 אסף קמר
זבולון אורלב מצא עצמו מפקד על מוצב "כתובה" בפתיחת מלחמת יום כיפור. בתום קרב, אחרי שהיה משוכנע שנזנח, הוא הצליח להיחלץ. בזכות מפגש שיזם yn...
עליה לקברי חללי הפלוגה, טקס האזכרה השנתי לחללי מלחמת יום הכיפורים - 10 באוקטובר 2019
עפר דרורי
עליה לקברי חללי הפלוגה - אוקטובר 2019, פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות מצורפים מטה
סיפורו של נגמ"ש צ- 750-250
עפר דרורי
כזכור לכם (או אולי לא) לפני כשבע שנים פרסמתי תחקיר קטן בשם "סיפורם של נגמ"שי הפלוגה" המביא את סיפורם של 11 הנגמ"שים של פלוגה י' מגדוד 79 ...
תרומת פלוגה י' ליד לשריון בלטרון
עפר דרורי
בסיום הכנס הפלוגתי נותרו בידי הצוות המארגן 1100 ש"ח שהוחלט לתרום אותם ליד לשריון בלטרון. מצורפת תמונה ממסירת התרומה בשם חברי הפלוגה למנכ...
אזכרה ליאיר אדר בקבוצת יבנה ערב יום הזכרון 7 במאי 2019
עפר דרורי
השנה עמדה האזכרה השנתית בקבוצת יבנה בסימן מלחמת יום הכיפורים. לאור זאת הוקדשה חלק מהעצרת לזכרו. אני התבקשתי ע"י המשפחה לספר מעט לחברים על...
תמונות וסרטוני וידאו מהמפגש הפלוגתי, מאי 2019
עפר דרורי
תמונות וסרטוני וידאו מהמפגש הפלוגתי, מאי 2019
מסכת זיכרון לנופלים, תקציר הסרט "כעוף החול" על פלוגה י' מגדוד 79
עפר דרורי
מסכת זיכרון לנופלים, תקציר הסרט "כעוף החול" על פלוגה י' מגדוד 79 (סרטון וידאו)
הסיפור שמאחורי הספרים: "פלוגה י' בסופה" ו- "פלוגה י' שבלב", עפר דרורי, מחבר הספרים
עפר דרורי
הסיפור שמאחורי הספרים: "פלוגה י' בסופה" ו- "פלוגה י' שבלב", עפר דרורי, מחבר הספרים
דברי ברכה ממג"ד 9 במלחמת יוה"כ
יום טוב תמיר
דברי ברכה ממג"ד 9 במלחמת יוה"כ יום טוב תמיר
קבלת הקוד לאתר שלי