yod79
הספר "ואלה שמות הגיבורים" ודף הנצחה לחללי פלוגה י' בתוכו
עפר דרורי
הספר "ואלה שמות הגיבורים" מביא את שמות המומלצים לאותות הצטיינות במלחמת העצמאות. הספר הוא פרי מחקר ארוך שנים שאני מבצע. בספר שיצא בחודש יו...
ספר שכתב שמעון שטרית אחיו של יצחק שטרית לעילוי נשמתו
ספר שכתב שמעון שטרית אחיו של יצחק שטרית לעילוי נשמתו
מכתב ששלח משרד הבטחון למשפחתו של שמעון לוי
"יזכרם" - מיזם יהודי עולמי להנצחת הנופלים - יאיר אדר מופיע בו
עפר דרורי
"יזכרם" - מיזם יהודי עולמי להנצחת הנופלים. בלוגו המיזם מגן דוד ובו משובצים תמונות חללי צה"ל. אחד מהם הוא יאיר אדר, בן קבוצת יבנה מפלוגתנו
דברים לזכרו של גלעד דשא - יום הזכרון לחללי צה"ל, אפריל 2021
דברים לזכרו מבני משפחה וחברים
יום הזכרון לחללי צה"ל - ב' אייר תש"פ, 14 באפריל 2021
עפר דרורי
יום הזכרון לחללי צה"ל - ב' אייר תש"פ, 14 באפריל 2021
האזכרה השנתית לזכר יהודה שאול ירד היד ה תשרי, תשפ"א, ספטמבר 2020
האזכרה השנתית לזכר יהודה שאול ירד היד ה תשרי, תשפ"א, ספטמבר 2020
צילום וידאו של צפון תעלת סואץ מאוניית צים
צילום: רון גולן עפר דרורי
צילום של צפון התעלה מתוך אוניית צים בשנת 2008 ניתן לראות את אזור לחימת הפלוגה האי אל בלח וגשר השלום תודה לרון גולן שצילם
עליה לקברי חללי הפלוגה, טקס האזכרה השנתי לחללי מלחמת יום הכיפורים - 29 בספטמבר 2020
עפר דרורי
עליה לקברי חללי הפלוגה - ספטמבר 2020, פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות בשנה שעברה. השנה בגלל נגיף הקורונה נהיה עפ"י הפרסומים הרשמיים ...
יאיר אדר - זוכרים ומחבקים, קיבוץ יבנה 2020
מפגש זיכרון לשלושה מבני קיבוץ יבנה ביניהם חברנו יאיר אדר 28/4/2020
קבלת הקוד לאתר שלי