yod79
האזכרה השנתית ה-48 ליהודה ירד, ו' תשרי תשפ"ב, ספטמבר 2021
את השיעור העביר הרב חגי וייסמן
השנה הלימוד, האזכרה וחלוקת המלגות היו בזום
עליה לקברי חללי הפלוגה, טקס האזכרה השנתי ה-48 במספר לחללי מלחמת יום הכיפורים - 19 בספטמבר 2021
עפר דרורי
עליה לקברי חללי הפלוגה - ספטמבר 2021, פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות בשנה שעברה. השנה על אף נגיף הקורונה כנראה שתתאשר הגעה לבתי הקב...
שיח סופרים - "פלוגה י' בסופה" /עפר דרורי
עופר אדרת מראיין את עפר דרורי
המרכז למלחמת יום הכיפורים שיח סופרים על מלחמת יום הכיפורים נכתבו מאות רבות של ספרים מסוגים שונים. "בשיח סופרים" נשדר ראיונות מרתק...
הספר "ואלה שמות הגיבורים" ודף הנצחה לחללי פלוגה י' בתוכו
עפר דרורי
הספר "ואלה שמות הגיבורים" מביא את שמות המומלצים לאותות הצטיינות במלחמת העצמאות. הספר הוא פרי מחקר ארוך שנים שאני מבצע. בספר שיצא בחודש יו...
ספר שכתב שמעון שטרית אחיו של יצחק שטרית לעילוי נשמתו
ספר שכתב שמעון שטרית אחיו של יצחק שטרית לעילוי נשמתו
מכתב ששלח משרד הבטחון למשפחתו של שמעון לוי
"יזכרם" - מיזם יהודי עולמי להנצחת הנופלים - יאיר אדר מופיע בו
עפר דרורי
"יזכרם" - מיזם יהודי עולמי להנצחת הנופלים. בלוגו המיזם מגן דוד ובו משובצים תמונות חללי צה"ל. אחד מהם הוא יאיר אדר, בן קבוצת יבנה מפלוגתנו
דברים לזכרו של גלעד דשא - יום הזכרון לחללי צה"ל, אפריל 2021
דברים לזכרו מבני משפחה וחברים
יום הזכרון לחללי צה"ל - ב' אייר תש"פ, 14 באפריל 2021
עפר דרורי
יום הזכרון לחללי צה"ל - ב' אייר תש"פ, 14 באפריל 2021
האזכרה השנתית לזכר יהודה שאול ירד היד ה תשרי, תשפ"א, ספטמבר 2020
האזכרה השנתית לזכר יהודה שאול ירד היד ה תשרי, תשפ"א, ספטמבר 2020
קבלת הקוד לאתר שלי