yod79
יום הזכרון לחללי צה"ל - ג' אייר תשע"ח, 18 באפריל 2018
עפר דרורי
יום הזכרון לחללי צה"ל - ג' אייר תשע"ח, 18 באפריל 2018 פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות מצורפים מטה.
חידוש גינת שטיבלך קטמון לזכרם ועילוי נשמתם של חללי פלוגה י מגדוד 79
עפר דרורי
בחודש מאי 2014 נשתלה גינה באדניות בחצר השטיבלך בקטמון לעילוי נשמתם של חברנו לפלוגה י' שנפלו במלחמת יום הכיפורים. אחרי שלוש שנים מצא לנכון...
דברי עפר דרורי מפלוגה י' בכנס הגדודי 2017
עפר דרורי
אז הנה אנו עומדים כאן ארבעים וארבע שנים אחרי, חבורה של אנשים מבוגרים שלא להגיד מזדקנים, מתרפקים על העבר בצורה לא הגיונית ושרויים בתחושה ש...
דברי יחיעם ששון בכנס הגדודי 2017
יחיעם ששון
כל לוחמי פלוגה י' - הנופלים שנותרו צעירים בחולות סיני והחיים ששרדו את המלחמה ההיא – אני גאה בכם ומצדיע לכם .
דברי אריה מורג (מורדיש) כנציג המשפחות השכולות בכנס הגדודי 2017
אריה מורג
רק אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול להפיח חיים בזכרם של המתים ולתת משמעות למותם. כל אחד מיכם, כל אחד מאיתנו, בכוחו, ביכולתו לממש בעשייה היומיו...
גינת בית הכנסת בשטיבלך קטמון לזכרם של חללי פלוגה י' מגדוד 79
עפר דרורי
חללי הפלוגה הונצחו בגינה לפני שלוש שנים ולאחרונה נשתלו פרחים חדשים בגינה.
עליה לקברי חללי הפלוגה, טקס האזכרה השנתי לחללי מלחמת יום הכיפורים - 1 באוקטובר 2017
עפר דרורי
עליה לקברי חללי הפלוגה - אוקטובר 2017, פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות מצורפים מטה
הקדשה של הספר "גיבורי ישראל מקבלי צל"ש האלוף" לגלעד דשא
עפר דרורי
הספר "גיבורי ישראל מקבלי ציון לשבח של האלוף" שיצא לאור החודש הוקדש לשני לוחמים, לגלעד דשא הסמ"פ שלנו ולטוביה ינאי וייס שהסתער על מחבלים ב...
עופר קוך מתאר את קרב הלילה הראשון של מחלקה 1, מארס 2017
מתוך טקס אזכרה לעמיר יפה מג"ד 198 במלחמת יום הכיפורים שהתקיים ביד לשריון בלטרון מארס 2017
טקס יום הזכרון בקבוצת יבנה לחללי הקבוצה ביניהם יאיר אדר מפלוגתנו
צילום: צוות הוידאו של קבוצת יבנה
טקס יום הזכרון בקבוצת יבנה לחללי הקבוצה ביניהם יאיר אדר מפלוגתנו, מאי 2017.
קבלת הקוד לאתר שלי