yod79
עליה לקברי חללי הפלוגה - יום הזכרון לחללי צה"ל, ה' אייר תשע"ז (1 במאי 2017)
עפר דרורי
עליה לקברי חללי הפלוגה - יום הזכרון לחללי צה"ל, ה' אייר תשע"ז (1 במאי 2017) פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות מצורפים מטה.
עופר צור ספורטאי מצטיין
עפר דרורי
עופר צור זוכה בתעודת ספורטאי מצטיין בקליעה למטרה. הדיווח הבא יהיה מהאולמפיאדה...
מפגש סוכות בבית משפחת צור, אקטובר 2016
עפר דרורי
מפגש סוכות בבית משפחת צור התקיים השנה באירוח המעולה והמסורתי של בלה ועפר צור. 43 שנים אחרי אבל מי סופר...
עליה לקברי חללי הפלוגה, טקס האזכרה השנתי לחללי מלחמת יום הכיפורים - 13 באוקטובר 2016
עפר דרורי
עליה לקברי חללי הפלוגה - אוקטובר 2016, פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות מצורפים מטה
סו דשא ז"ל
עפר דרורי
סו דשא אמו של גלעד דשא ז"ל שהיה הסמ"פ שלנו במלחמת יום הכיפורים הלכה לעולמה ב-1 ביוני 2016 והובאה לקבורה בירושלים ב- 2 ביוני 2016. סו דשא...
צחק למוות בעיניים
ידיעות אחרונות 16 במאי 2016 יפעת ארליך
אלי לבני התייחס למלחמה שלו בסרטן הלבלב כאל התקופה היפה בחייו. היא לא רק פייסה בינו ובין אחותו ח"כ ציפי לבני, אלא גם הפכה אותו לגורו למא...
טקס האזכרה השנתי של גלעד דשא, מאי 2016
עפר דרורי
טקס האזכרה לגלעד דשא היה שונה משנים עברו. הטקס התקיים ללא סו דשא אמו של גלעד אשר נשארה בחדרה בגלל מצב בריאותה וצפתה בטקס מחדרה. בטקס סי...
תמונות של נטע שפירא
עפר דרורי
סמל נטע שפירא היה סמל מחלקה 3 ונהרג ביום הראשון למלחמה. מתוך תקציר ארועי הפלוגה: "נגמ"ש המ"פ ועוד 3 נגמ"שים של מחלקה 3 נסעו לכיוון קנטר...
עליה לקברי חללי הפלוגה - יום הזכרון לחללי צה"ל, ג' אייר תשע"ו (11 במאי 2016)
עפר דרורי
עליה לקברי חללי הפלוגה - יום הזכרון לחללי צה"ל, ג' אייר תשע"ו (11 במאי 2016) פרטים על אזכרות כפי שנמסרו מהמשפחות מצורפים מטה.
מחושך לאור: 2 סיפורי שיקום של לוחמים לכבוד החנוכה
אתר צה"ל, 11 בדצמבר 2015 אביה שקלאר
סרן (במיל') נחמי פיינבלט וסרן (במיל') עופר צור נפצעו במהלך שירותם הקרבי, השתקמו וחזרו לשרת בצה"ל. "זו לא רק קלישאה - אנשים באמת מקריבים מ...
קבלת הקוד לאתר שלי