victor ben ari

ויקטור בן-ארי, אנחנו מחפשים אותך ! Looking for  Victor Ben Ari - וגם מצאנו!!!

אנו מחפשים את ויקטור בן-ארי שכנראה חי בלונדון, אנגליה. Victor Ben Ari - looking for you ויקטור חבר לפלוגה שלנו, פלוגה י' הוא היחידי שלא הצלחתי לאתר מ-92 חיילי הפלוגה שיצאו למלחמה. ויקטור עלה לארץ מרוסיה בתחילת שנות השבעים, שמו היה ויקטור צ'יטל...